Fîra Farus a'r Wy
Siocled Enfawr
Gan Eira Moon

Welsh Version

personal development books for kids
personal development books

BUY PAPERBACK VERSION

online books store

BUY
KINDLE VERSION

'Byd bach iawn oedd byd y bobol farus. Ond roedd CAREDIGRWYDD wedi gwneud ei byd hi yn llawer mwy...a DYNA beth sy’n bwysig wedi’r cwbwl.’ Dilynwch anturiaethau anhygoel y Dywysoges Fîra sy’n darganfod fod bod yn farus yn gallu’ch arwain i drybini arswydus...a siocledaidd!Rhowch benrhyddid i ddychymyg y plentyn i ymgolli yn y stori afaelgar a chyffrous hon ac yn y darluniau dyfrlliw deniadol a swynol gan Aswitha Gunda.Gall plant o bob oed fwynhau y stori fytholwyrdd hon drosodd a throsodd a gallwch chwithau drafod y foeswers sydd ynddi hefo’r plantos. Mae’n addas i ysgolion a sefydliadau addysg o bob math i hybu pwysigrwydd cyfeillgarwch a charedigrwydd.