Other Authors

Screenshot 2021-06-28 at 13.18.51.png

Greedy Gracee's Giant Chocolate Egg

By Eira Moon

Greed had made her world small. Kindness made it bigger...and THAT is what matters the most.” Follow the astonishing adventures of Princess Gracee as she discovers that being greedy can land you in terrifying ‘chocolatey’ trouble! Let your child’s imagination run free with a charming and exciting fairy tale by Eira Moon, supported by winsome watercolour illustrations by Aswitha Gunda! From toddlers to tweens, this timeless tale can be read and enjoyed over and over again and can raise engaging discussions with your little'uns due to its important moral lesson. It's also perfect for schools, nurseries and other educational settings to teach children the importance of friendship and kindness.

Screenshot 2021-06-28 at 13.42.15.png

Fîra Farus a'r Wy Siocled Enfawr

Gan Eira Moon


 

'Byd bach iawn oedd byd y bobol farus . Ond roedd CAREDIGRWYDD wedi gwneud ei byd hi yn llawer mwy...a DYNA beth sy’n bwysig wedi’r cwbwl.’Dilynwch anturiaethau anhygoel y Dywysoges Fîra sy’n darganfod fod bod yn farus yn gallu’ch arwain i drybini arswydus...a siocledaidd!Rhowch benrhyddid i ddychymyg y plentyn i ymgolli yn y stori afaelgar a chyffrous hon ac yn y darluniau dyfrlliw deniadol a swynol gan Aswitha Gunda.Gall plant o bob oed fwynhau y stori fytholwyrdd hon drosodd a throsodd a gallwch chwithau drafod y foeswers sydd ynddi hefo’r plantos. Mae’n addas i ysgolion a sefydliadau addysg o bob math i hybu pwysigrwydd cyfeillgarwch a charedigrwydd.